Amok Park

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Aktualności
4x4

ZLOT ZABYTKÓW PRZEPRASZAMY ODWOŁANY

Email Print PDF

Witamy Wszystkich i Zapraszamy na jednodniowy zlot.

Zlot rozpocznie się w Kościerzynie a zakończy we Wdzydzach Kiszewskich.

Nie będzie to stanie w jednym miejscu tylko objazd w pięknym powiecie kościerskim.

WIĘCEJ INFO  NIEBAWEM

POZDRAWIAM

 

WRAK RACE "OSTATNI DECH" 24.04.2016

Email Print PDF
 • WRAK RACE "OSTATNI DECH" 24.04.2016

UWAGA UWAGA !

W SOBOTĘ TESTOWALIŚMY ELEKTRONICZNY SYSTEM POMIARU OKRĄŻEŃ I CZASU
Z TEGO POWODU BĘDZIE POBIERANA KAUCJA ZA CHIP W WYSOKOŚCI 100 ZŁ
KAUCJA BĘDZIE ZWRACANA PO ZDANIU CHIPA
PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ NA WRAC RACE PONIEWAŻ ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE WPROWADZAMY LIMIT SAMOCHODÓW DO 40 POJAZDÓW !!

Początkujących uczestników, stałych bywalców oraz niezastąpionych  kibiców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku zlot Złomków

" Ostatni Dech "

Odbędzie się on dnia 24 -ego kwietnia 2016 r.od godz. 10 :00

Dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w żaden sposób w naszym zlocie, pragnę powiadomić, że Zlot złomków jest imprezą motoryzacyjną w której ścigają się kierowcy jadący pojazdami, które są " na chodzie " , ale nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Celem naszych zlotów jest nie tylko spędzanie czasu wśród znajomych i duża dawka adrenaliny, ale przede wszystkim rozwijanie kultury motoryzacyjnej, doskonalenie technik jazdy, i dobra zabawa !

PLAN IMPREZY :

10.00 zapisy

10.30 badania kontrolne i start do prologu

11.30 odprawa

12.00 start do pierwszego wyścigu

13.00 start do drugiego wyścigu

14.00 start do trzeciego wyścigu

15.00 start do czwartego wyścigu

ok. 17.00 ogłoszenie wyników

Regulamin Zlotu Złomków "Ostatni Dech "

1. Organizator

Stowarzyszenie Kaszubski Klub Przełajowy

AMOK-PARK

Szarlota 12

83-400 Kościerzyna

Nip: 591-169-34-76

2. Zapisy :

2.1 Zapisy dokonujemy poprzez uiszczenie opłaty w  wysokości 150 złotych od pojazdu wpłacone na konto do dnia 18-04-2016. ( PO TYM TERMINIE DOPŁATA w wysokości 50 złotych)

Wpłaty na konto stowarzyszenia Kaszubski Klub Przełajowy

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu proszę koniecznie  wpisać imię i nazwisko oraz markę samochodu i  rodzaj paliwa.

2.2 Istnieje możliwość dokonania wpłaty w dniu zawodów przed rozpoczęciem zlotu złomków dla zawodników którzy nie dokonali przelewu w terminie, czyli do dnia 18-04-2016. Jednak koszt wpłaty po w/w dniu jest wyższy o kwotę 50 złotych i wynosi 200 złotych.

2.3 Jeśli do dnia 18-04-2016 nie zostanie zapisanych 10 zawodników zlot może zostać odwołany przez organizatora.

3. Wymagania dotyczące osób biorących udział w Zlocie Złomków " Ostatni Dech "

3.1  Osoba biorąca udział w zlocie musi mieć ukończone 18 lat.

3.2  Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B

3.3  Warunkiem koniecznym jest ubrany kask na głowie, (zaleca się także stosowanie systemów ochrony szyi, kręgosłupa, kombinezonów trudnopalnych).

3.4  W samochodzie może przebywać tylko i wyłącznie kierowca !

3.5  Osoba biorąca udział w zlocie bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

3.6  Uczestnik ma pełna świadomość ponoszonego ryzyka i bierze udział na własną odpowiedzialność.

3.7  Uczestnik biorąc udział w zlocie wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku w mediach i innych środkach masowego przekazu.

3.8 W razie wypadku, uszkodzenia ciała, bądź utraty zdrowia nie roszczę żadnych pretensji, i odszkodowań do organizatora zlotu i właścicieli terenów po którym się poruszam.

4. Wymagania dotyczące samochodu biorącego udział w zlocie

4.1  Do zlotu są dopuszczone wszystkie samochody osobowego  do 3,5 tony masy całkowitej, które mają umieszczony numer startowy w miejscu widocznym dla sędziów.

4.2  Obowiązkowo każdy uczestnik dla swego bezpieczeństwa musi mieć płaskownik, profil lub rurę 1,5 cala wzdłuż lewej strony pojazdu przespawana do płaskowników o wymiarach minimum 10 X 10 .

4.3 Zalecana jest klatka ochronna (zewnętrzna lub wewnętrzna)

4.4 Końce chomąta i szyn muszą być zaokrąglone.

4.5 Koniecznością są wymontowane wszystkie zbędne elementy z wnętrza samochodu (siedzenia pasażerów, dywaniki, szyby - poza szybą czołową).

4.6 Samochód musi posiadać fotel kierowcy oryginalny bądź podobny, trwale zamocowany do podłogi oraz pas bezpieczeństwa. Dopuszcza się fotele kubełkowe oraz pasy szelkowe.

4.7 Samochód musi mieć sprawny układ hamulcowy i kierowniczy.

4.8 Samochód posiada oryginalny zbiornik paliwa, trwale zamontowany, szczelny i nie powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy, bądź kolizji. A także akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź pasa transportowego.

4.9 Samochód posiadać musi gaśnice o masie minimum 1 kg zamocowana trwale wewnątrz pojazdu w odległości max. 1 m od fotela kierowcy w miejscu łatwo dostępnym

* Nie zależnie od warunków atmosferycznych obowiązkowe opony szosowe, letnie lub zimowe.

5. Zasady rywalizacji

5.1. Wszystkich uczestników dzielimy na trzy grupy :

 • pojazdy małe w klasie  - " Maluszki "
 • pojazdy średnie w klasie - "Średniaki"
 • pojazdy duże, ciężkie i mocno wzmocnione w klasie - " Pancerniaki "
5.2. Każda grupa wykonuje 7 okrążeń toru.
 • pierwszy pojazd, który okrążył tor siedmiokrotnie otrzymuje - 5 pkt.
 • drugi pojazd  otrzymuje - 4 pkt.
 • trzeci pojazd otrzymuje - 3 pkt.
 • czwarty pojazd otrzymuje - 2 pkt
 • piąty pojazd otrzymuje - 1 pkt.
 • pozostali uczestnicy są bez punktów.
5.3 Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej i ostrzegawczej, która wyraża się poprzez 3 flagi : szachownica, czerwona i żółta.
5.4 Obowiązują na torze 3 flagi informacyjnie - ostrzegawcze
 • szachownica - start i meta
 • czerwona - bezwarunkowe zatrzymanie się. Zakaz poruszania się po torze aut startujących.
 • żółta - uwaga ! na niebezpieczeństwa na torze, zachowaj ostrożność.
6. Podczas przejazdu kategorycznie zabrania się :
 • Wyjazdu poza tor,
 • wyjazdu poza teren zlotu,
 • jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków,
 • zmiany samochodu w trakcie trwania zlotu, (zmiana może jedynie nastąpić za wcześniejszą zgodą organizatora ),
 • wypinania się z pasów bezpieczeństwa,
 • zdejmowania kasku,
 • zaśmiecania terenu,
 • celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni,
 • wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z zasadami fair-play.
7. Nagrody

Nagrody są przyznawane  w postaci statuetek dla 3 pierwszych miejsc w każdej klasie startowej.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Istnieje możliwość pozostawienia samochodu po zawodach organizatorowi.
8.2 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Zlot złomków "Ostatni Dech" i powrót z niej.
8.4 Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdza swoim podpisem na oświadczeniu.
8.5 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualną kolizję i wypadki na torze.
8.6 W czasie trwania zlotu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu zlotu, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje konsekwencję w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczenia z zlotu. Uczestnikom wykluczonym z zlotu nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.
8.7 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
8.8 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i  środkach masowego przekazu.
8.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
8.10 Składając swój podpis na oświadczeniu uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją zlotu, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z zlotem, nawet, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania
WYNIKI KLASA MINI
MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW NUMER STARTOWY
1. MIKOŁAJ HAMARCZUK 20 pkt. 10
2. KRZYSZTOF MICHOŃSKI 16 pkt. 2
3. MAREK ŁOPAT 11 pkt. 12
WYNIKI KLASA ŚREDNIAKI
MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW NUMER STARTOWY
1. ŁUKASZ MACIEJAK i DAWID NIEMC 14 pkt. 31 i 36
2. JACEK BOJANOWSKI 12 pkt. 23
3. JAN ŻYWICKI 10 pkt. 39
WYNIKI KLASA PANCERNIAKI
MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW NUMER STARTOWY
1. DAWID JELIŃSKI 19 pkt. 48
2. DAWID RUS 18 pkt. 51
3. MICHAŁ WAŁASZEWSKI 12 pkt. 52
 

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 05.03.2016

Email Print PDF

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 05.03.2016

EmailDrukujPDF

 

Witamy Wszystkich i Zapraszamy na jednodniowy zlot.


PROSIMY O OBECNOŚĆ NA ODPRAWIE.

UWAGA W ZWIĄZKU Z DUŻYM  ZAINTERESOWANIEM KLASĄ STARTOWĄ OFF-ROAD LIGHT BĘDZIE ONA PODZIELONA  NA DWIE KLASY .
SAMOCHODY ZMODYFIKOWANE  I  BEZ  MODYFIKACJI

Organizatorami Zlotu  są :

4 x 4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

W przeprawie leśnej  planujemy cztery klasy startowe ;

 • Off - road light, turystyk
 • Off - road light,
 • Off - road
 • Quad

Zaplanowaliśmy ok. 5(PO) prób obserwowanych i ok. 25 (PP Quady 40) pieczątek dla każdej z klas.  OS 3

Trasa będzie miała ok 40 km zdecydowana większości po terenach leśnych.


PLAN ZLOTU :

8 : 30 - ZAPISY AMOK-PARK

9;00 - ODPRAWA

9 : 30 - START AMOK-PARK

ok. 1: 00 Ogłoszenie wyników.(Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe w Garczynie)

Limit czasowy przeprawy to 11 godzin.

Kontakt do noclegów : http://www.hotelgarczyn.tp2.pl/

Zapewniamy:

 • Ciepły posiłek
 • Dla zwycięzców puchary
 • Po ogłoszeniu wyników integracje

Zakończenie Ekspedycji w Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe w Garczynie

Całkowity  koszt imprezy wynosi : 240 zł

od samochodu terenowego (kierowca + pilot )

Quad 4 X 4

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest  wpłata  zaliczki w wysokości minimum 100 zł do dnia:

27.02.2016 PO TYM TERMINIE 50 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko i klase startową.

Osobom , które nie będą mogły brać udziału w zlocie zwrócimy w ciągu 10 dni zwrot zaliczki wpłacony na konto, po wcześniejszej otrzymanej wiadomości e-mail lub telefonicznej pod nr tel : 668-174-168.

 

 

REGULAMIN  DLA OS

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej lub wskazanym miejscu przez organizatora

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów , właścicieli terenów po których się poruszają i innych uczestników zlotu.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. :

Os-y czynne do godziny

 • 606-497-537 Robert
 • 501-066-386 Daniel
 • 698-333-368 Krzysiu

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

REGULAMIN PRÓB PRZEPRAWOWYCH

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów , właścicieli terenów po których się poruszają i innych uczestników  na próbach  sprawnościowych (OS , PP I PO ). Potwierdzają to podpisem składanych oświadczeń.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - taśma żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 6 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

16. W razie nieobecności sędziego lub kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel -  501-066-386
 • Robert -  606-497-537
 • Krzysio - 698-333-368

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 2 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest

- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozplombującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

24. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

25. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

26. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie leśnej.

27. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

28. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

29. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

30. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

OFF ROAD

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. Jacek Kłosiński
2. Piotr Sas
3. Paweł Sobierański
4. Bartłomiej Schroeder
5. "Kuna"
6. Emil Sadowski
7. Andrzej Lis
8. Jarosław Borkowski
9. Mariusz Balewski
10. Tomasz Krajewski
11. Łukasz  Hirsz
12. Mateusz Miodowski
13. Paweł Laszuk
14. Michał Sucharski
15. Sławomir Formela
16. Waldemar Grzegowski
17. Łukasz Grzegowski
18. Jarosław Serkowski
19. Adam Serkowski
20. Paweł Sobisz/Mariusz Mokos
21. Rafał Ellwart
22. Jarosław  Ziemacki
23. Paweł Laszuk
24. Dawid Formela
25. Rafał Ustowski/Paweł Stenzel
26. Maja Migowska
27. Grzegorz Kosiorek
28. Mariusz Kobiela
OFF ROAD LIGHT
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. Adam Mieszalski
2. Michał Tański
3. Jarek Fiołek
4. Patryk Sylka
5. Donat Badur
6. Paweł Szyca
7. Piotr Szyca
8. Daniel Rolbiecki
9. Bartosz Kamiński
10. Arkadiusz Andrałojć
11.

Jacek Grinczelis

12. Krzysztof Kollman
13. Marcin Miniach
14. Andrzej Bronk
15. Henryk Fularczyk
16. Łukasz Dawicki
17. Kacper Skwierawski
18. Piotr Wanicki
19. Łukasz Sychowski
20. Dariusz Brauer
21.
Sławomir Rostankowski
22. Marek Lass
23. Sławomir Trocki
24. Wiesław Cirocki
25. Krzysztof Winiarski
26. Piotr Szlachetka
27. Roman Czyżykowski
28. Robert Buchnajzer
29. Mateusz Chamier
30. Jan  Skarzyński
31. Krzysztof  Krefta
32. Jakub  Schmiegel
33. Waldemar Kleinschmidt
34. Mateusz Purzycki
35. Tomasz Tkacz
36. Paweł Kosater
37. Mariusz Sałak
38. Sławomir Pietrowski
39. Andrzej Domeracki
40. Bartosz Jankowski
41. Maciej Kalkowski
42. Sławomir Doczyk
43. Krystian Doczyk
44. Michał Pepliński
45. Zdzisław Kupc
46. Leszek Cyra
47. Piotr Mróz
QUAD
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. Adrian Szumski
2. Dawid Szumski
3. Mirosław Gemza
4. Karol Gołębiewski
5. Paweł  Kalla
6. Tomasz  Frączak
7.

Radosław  Zasada

8. Dawid Kotecki
ATTACHMENTS TITLE
wyniki ekspedycja marzec 2016.xls[ ]72 Kb
 

KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2016

Email Print PDF

KALENDARZ IMPREZ  ROKU 2016

 

Witamy serdecznie w Nowym Roku i zapraszamy wszystkich naszych kibiców, sympatyków i udziałowców na poniżej przedstawione imprezy.

 • 30.01.2016 I SPRINT H2
 • 05.03.2016 EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL - GAZ KASZUBY
 • 24.04.2016 WRAK RACE "OSTATNI DECH"
 • 19.06.2016 WRAK RACE " OSTATNI DECH "
 • 10. 07. 2016 BIEG TWARDEGO
 • 03.09. 2016 XIX ZLOT SAMOCHODÓW  4 X 4 FULL- GAZ KASZUBY
 • 10.11.2016 BAL TERENOWCA " ZAKOŃCZENIE SEZONU "
 

I SPRINT H2

Email Print PDF

TROSZKĘ ZDJĘĆ Z IMPREZY

https://plus.google.com/…/101683…/albums/6246017244309894225

 

 

Witamy serdecznie wszystkich naszych sympatyków w Nowym Roku 2016 ,

Życząc dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów  emocjonujących w przeprawach

off - road'owych.

 

Zaczynamy od nowej imprezy pod nazwą I SPRINT H2  . Termin Sprintu H2 to

30.01.2016


I  Sprint H 2 jest to impreza jednodniowa, w której zawodnicy będą poruszać się przez 2

godziny z przerwami (przerwy ustalimy z uczestnikami przed startem ) po wytyczonej trasie - pętli o długości ok 2 km terenie byłej żwirowni

Liczyć się będzie ilość wykonanych okrążeń pętli danej załogi. Za każde zaliczone okrążenie załoga

otrzymuje punkty.

Wygrywa załoga, która zdobędzie jak najwięcej punktów w wyznaczonym czasie.

Koszt wzięcia udziału w przeprawie to 150 zł od załogi.

Samochody podzielimy na 2 klasy startowe (najprawdopodobniej diesel / benzyna lub wielkością kół )

UWAGA !

I ZIMOWY SPRINT H2 ODBĘDZIĘ SIĘ 30.01.2016 !

ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA W RYBAKACH NA LAWETY ZAPISY ODBĘDĄ SIĘ W AMOK-PARKU

KOŚCIERZYNA SZARLOTA 12

 

9 : 00 - ZAPISY AMOK-PARK

9 : 45 - ODPRAWA RYBAKI

10 : 00 - START RYBAKI

ok 16 : 30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW


 

Konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ   79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko.

OSOBY WPŁACAJĄCE PO TERMINIE 25.01.2016 -  30 zł. dopłaty

REGULAMIN  SPRINTU H2


1. Organizatorami  Sprintu  H 2 są :

 • Stowarzyszenie Kaszubski Klub Przełajowy
 • 4 X 4 Full Gaz Kaszuby


2. Sprint  H 2 jest imprezą o charakterze integracyjno - rekreacyjnym. Celem imprezy jest rywalizacja  uczestników startujących samochodami terenowymi i Quadami oraz wyłonienie najlepszych  załóg i pojazdów.

3. Przeprawa składa się z dwóch etapów :

 • samochody wykonują pętle w czasie 1 godziny
 • quady wykonują pętle w czasie 30 minut

4. Wszelkie informacje dotyczące  Sprintu H 2 podawane są do publicznej wiadomości poprzez oficjalną stronę internetową : amokpark.pl

5. Niniejszy Regulamin jest obowiązujący dla danej przeprawy - Sprintu H2 od chwili ogłoszenia go na stronie internetowej imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeśli do dnia 25.01.2016 nie będzie minimum 15 wpłat.

7. W Sprincie H2 mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

8. Każdy uczestnik sprintu H2 zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

9. Warunkiem uczestnictwa w sprincie H2 jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego nadanym podczas zapisów przez Organizatorów.
Naklejenie numeru startowego winno być w górnym prawym rogu szyby czołowej.

10. Uczestnicy biorą udział w sprincie H2 na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów po których się poruszają.  

11.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

12. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

13. Na odcinku sprawnościowym za każdy ominięty Oes - nie dolicza się żadnych punktów.  Za każdy ukończony Oes doliczamy + 5 pkt

14. Pojazdy niebiorące udziału w przeprawie nie  mogą poruszać się po wytyczonej trasie przeprawy.

15. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

16. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem z przeprawy oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"

Dom Małego Dziecka w Gdyni

Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. MICHAŁ TAŃSKI
2. MICHAŁ TAŃSKI
3. JAROSŁAW BORKOWSKI
4. MARIUSZ BALEWSKI
5. DONAT BADUR
6. PIOTR KUJAWSKI
7. MARIO
8. MARIO

9.

MARIO
10. MARIO
11. MARIO
12. KIRSZ
13. ZDZISŁAW KUPC
14. BŁAŻEJ SŁOMIŃSKI
15. KRZYSZTOF IDZIK
16. RAFAŁ GRADZIK
17. MARCIN KULLA
18. BOCIAN
19. RAFAŁ USTOWSKI
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kto nas odwiedza

We have guests online
Największa atrakcja według Ciebie: