Amok Park

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Aktualności
4x4

ZLOT ZŁOMÓW"OSTATNI DECH" 28.06.2015

Email Print PDF

ZLOT ZŁOMKÓW  " OSTATNI DECH "

Początkujących uczestników, stałych bywalców oraz niezastąpionych  kibiców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku zlot Złomków

" Ostatni Dech "

Odbędzie się on dnia 28 -ego czerwca 2015 r.od godz. 10 :00

Dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w żaden sposób w naszym zlocie, pragnę powiadomić, że Zlot złomków jest imprezą motoryzacyjną w której ścigają się kierowcy jadący pojazdami, które są " na chodzie " , ale nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Celem naszych zlotów jest nie tylko spędzanie czasu wśród znajomych i duża dawka adrenaliny, ale przede wszystkim rozwijanie kultury motoryzacyjnej, doskonalenie technik jazdy, i dobra zabawa !

PLAN IMPREZY :

10.00 zapisy

10.30 badania kontrolne i start do prologu

11.30 odprawa

12.00 start do pierwszego wyścigu

13.00 start do drugiego wyścigu

14.00 start do trzeciego wyścigu

15.00 start do czwartego wyścigu

ok. 17.00 ogłoszenie wyników

Regulamin Zlotu Złomków "Ostatni Dech "

1. Organizator

Stowarzyszenie Kaszubski Klub Przełajowy

Szarlota 12

83-400 Kościerzyna

Nip: 591-169-34-76

2. Zapisy :

2.1 Zapisy dokonujemy poprzez uiszczenie opłaty w  wysokości 150 złotych od pojazdu wpłacone na konto do dnia 25-06-2015. ( PO TYM TERMINIE DOPŁATA w wysokości 30 złotych)

Wpłaty na konto stowarzyszenia Kaszubski Klub Przełajowy

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu proszę koniecznie  wpisać imię i nazwisko oraz markę samochodu i  rodzaj paliwa.

2.2 Istnieje możliwość dokonania wpłaty w dniu zawodów przed rozpoczęciem zlotu złomków dla zawodników którzy nie dokonali przelewu w terminie, czyli do dnia 05-05-2015. Jednak koszt wpłaty po w/w dniu jest wyższy o kwotę 30 złotych i wynosi 180 złotych.

2.3 Jeśli do dnia 25-06-2015 nie zostanie zapisanych 10 zawodników zlot może zostać odwołany przez organizatora.

3. Wymagania dotyczące osób biorących udział w Zlocie Złomków " Ostatni Dech "

3.1  Osoba biorąca udział w zlocie musi mieć ukończone 18 lat.

3.2  Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B

3.3  Warunkiem koniecznym jest ubrany kask na głowie, (zaleca się także stosowanie systemów ochrony szyi, kręgosłupa, kombinezonów trudnopalnych).

3.4  W samochodzie może przebywać tylko i wyłącznie kierowca !

3.5  Osoba biorąca udział w zlocie bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

3.6  Uczestnik ma pełna świadomość ponoszonego ryzyka i bierze udział na własną odpowiedzialność.

3.7  Uczestnik biorąc udział w zlocie wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku w mediach i innych środkach masowego przekazu.

3.8 W razie wypadku, uszkodzenia ciała, bądź utraty zdrowia nie roszczę żadnych pretensji, i odszkodowań do organizatora zlotu i właścicieli terenów po którym się poruszam.

4. Wymagania dotyczące samochodu biorącego udział w zlocie

4.1  Do zlotu są dopuszczone wszystkie samochody osobowego wadze do 3,5 tony masy całkowitej, które mają umieszczony numer startowy w miejscu widocznym dla sędziów.

4.2  Obowiązkowo każdy uczestnik dla swego bezpieczeństwa musi mieć płaskownik, profil lub rurę 1,5 cala wzdłuż lewej strony pojazdu przespawana do płaskowników o wymiarach minimum 10 X 10 .

4.3 Zalecana jest klatka ochronna (zewnętrzna lub wewnętrzna)

4.4 Końce chomąta i szyn muszą być zaokrąglone.

4.5 Koniecznością są wymontowane wszystkie zbędne elementy z wnętrza samochodu (siedzenia pasażerów, dywaniki, szyby - poza szybą czołową).

4.6 Samochód musi posiadać fotel kierowcy oryginalny bądź podobny, trwale zamocowany do podłogi oraz pas bezpieczeństwa. Dopuszcza się fotele kubełkowe oraz pasy szelkowe.

4.7 Samochód musi mieć sprawny układ hamulcowy i kierowniczy.

4.8 Samochód posiada oryginalny zbiornik paliwa, trwale zamontowany, szczelny i nie powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy, bądź kolizji. A także akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź pasa transportowego.

4.9 Samochód posiadać musi gaśnice o masie minimum 1 kg zamocowana trwale wewnątrz pojazdu w odległości max. 1 m od fotela kierowcy w miejscu łatwo dostępnym

* Nie zależnie od warunków atmosferycznych obowiązkowe opony szosowe, letnie lub zimowe.

5. Zasady rywalizacji

5.1. Wszystkich uczestników dzielimy na trzy grupy :

 • pojazdy małe w klasie  - " Maluszki "
 • pojazdy średnie w klasie - "Średniaki"
 • pojazdy duże, ciężkie i mocno wzmocnione w klasie - " Pancerniaki "
5.2. Każda grupa wykonuje 7 okrążeń toru.
 • pierwszy pojazd, który okrążył tor siedmiokrotnie otrzymuje - 5 pkt.
 • drugi pojazd  otrzymuje - 4 pkt.
 • trzeci pojazd otrzymuje - 3 pkt.
 • czwarty pojazd otrzymuje - 2 pkt
 • piąty pojazd otrzymuje - 1 pkt.
 • pozostali uczestnicy są bez punktów.
5.3 Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej i ostrzegawczej, która wyraża się poprzez 3 flagi : szachownica, czerwona i żółta.
5.4 Obowiązują na torze 3 flagi informacyjnie - ostrzegawcze
 • szachownica - start i meta
 • czerwona - bezwarunkowe zatrzymanie się. Zakaz poruszania się po torze aut startujących.
 • żółta - uwaga ! na niebezpieczeństwa na torze, zachowaj ostrożność.
6. Podczas przejazdu kategorycznie zabrania się :
 • Wyjazdu poza tor,
 • wyjazdu poza teren zlotu,
 • jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków,
 • zmiany samochodu w trakcie trwania zlotu, (zmiana może jedynie nastąpić za wcześniejszą zgodą organizatora ),
 • wypinania się z pasów bezpieczeństwa,
 • zdejmowania kasku,
 • zaśmiecania terenu,
 • celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni,
 • wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z zasadami fair-play.
7. Nagrody

Nagrody są przyznawane  w postaci statuetek dla 3 pierwszych miejsc w każdej klasie startowej.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Istnieje możliwość pozostawienia samochodu po zawodach organizatorowi.
8.2 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Zlot złomków "Ostatni Dech" i powrót z niej.
8.4 Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdza swoim podpisem na oświadczeniu.
8.5 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualną kolizję i wypadki na torze.
8.6 W czasie trwania zlotu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu zlotu, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje konsekwencję w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczenia z zlotu. Uczestnikom wykluczonym z zlotu nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.
8.7 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
8.8 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i  środkach masowego przekazu.
8.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
8.10 Składając swój podpis na oświadczeniu uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją zlotu, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z zlotem, nawet, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania.
wyniki klasa  "mini "
Imię i Nazwisko Numer Startowy Liczba punktów
Sławek Richert 21 18
Jarosław Litwin 23 10
Rafał Sulin 34 7
Mateusz Głodowski 22 4
Bartek Czerwionka 20 2
Klasa "Średniaki"
Imię i Nazwisko Numer Startowy Liczba punktów
Marcin Hinca 13 12
Dawid Pieszke 11 10
Bartek Wroński 15 7
Michał Dzięgielewski 10 6
Mariola Domaszk 14 5
Dawid Kulwikowski 16 0
Michał Tański 12 0
Klasa " Pancerniaki "
Imię i Nazwisko Numer Startowy Liczba punktów
Dawid Jeliński 1 18
Mariusz Jereczek 3 14
Łukasz Smul/Jakub Skłodowski 2 11
Błażej Siomiński 5 4
Krzysztof Świderski 6 3
Zenek Domaszk 4 2
 

WEEKENDOWE SPOTKANIE 4X4 FULL GAZ KASZUBY 13-14. 06. 2015

Email Print PDF

WEEKENDOWE SPOTKANIE 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY

13-14. 06. 2015

EmailDrukujPDF

Witamy Wszystkich i  Zapraszamy na dwudniowe " Weekendowe Spotkanie 4 x 4 Full Gaz Kaszuby " 13-14.06.2015


PROSIMY O OBECNOŚĆ NA ODPRAWIE

Uwaga ! Wszystkie pojazdy muszą posiadać sprawne gaśnice ! Inaczej nie zostaną wypuszczone do lasu !

Mile widziana duża lub dwie .

W przeprawie leśnej  planujemy trzy klasy startowe :

 • Off road light,
 • Off road
 • Quad

Zaplanowaliśmy  ok. 35 (PP Quady 50) pieczątek dla każdej z klas,

4-5 PO( prób obserwowanych ), oraz  2 - 3 OS ( odcinki specjalne )

 

PLAN ZLOTU :

8 : 00 - ZAPISY AMOK-PARK

8 : 45 - ODPRAWA

9 : 00 - START AMOK-PARK


Ogłoszenie wyników dnia 14-06-2015 w Amok Parku, Szarlota 12

 

Zapewniamy:

Ciepły posiłek - od godz. 17.00 obiadokolacja

14.06.2015 od godz.  9.00 śniadanie

Dla zwycięzców puchary

od 19.00 integracja

Zakończenie Weekendowego Spotkania w Amok Parku , Szarlota 12

Organizatorami  są :

4x4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

Całkowity koszt imprezy wynosi :

270zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot)

270zł Quad 4x4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

10.06.2015 PO TYM TERMINIE 30 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko, klasa startowa.

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN  DLA OS

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h.

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i i właścicieli terenów po których się poruszają.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. :

Os-y czynne do godziny 12.00

606-497-537 Robert - 504-282-542 Roman i 506-068-751 501-066-386 Daniel - ogólna organizacja

Krzysiu 698-333-368

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

REGULAMIN


1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów po których się poruszają.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - taśma żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 5 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

PO- w amok parku czynne od godziny 16.00 do 21.00

16. W razie nieobecności sędziego lub kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel 501-066-386
 • Robert 606-497-537
 • Krzysio - 698-333-368

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 1 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest

- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozplombującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23.

24. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

25. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

26. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

27. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie leśnej.

28. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

29. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

30. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

31. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

OFF ROAD

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. MAREK PAŁASZ
2. MAJA MIGOWSKA
3. GRZOGORZ KOSIOREK
4. ADAM REGLIŃSKI
5. CZESŁAW SZULTA
6. KRZYSZTOF KOLLMANN
7. KRZYSZTOF GÓRSKI
8. WALDEMAR LOREK
9. PAULINA KNUT
10. SERKOWSKI ADAM
11. SERKOWSKI JAROSŁAW
OFF ROAD LIGHT
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. DANIEL WALDOWSKI
2. HENRYK FULARCZYK
3. MICHAŁ TAŃSKI
4. ANDRZEJ ŁASKI
5. WIESŁAW BOSIACKI
6. BŁAŻEJ SŁOMIŃSKI
7. DONAT BADUR
8. ADAM MIESZALSKI
9. KRZYSZTOF KREFTA
10. SZYMON PAWŁOWSKI
11. KRZYSZTOF ZAWIŚLAK
12. JONASZ KAROLAK
13. BARTOSZ KAMIŃSKI
14. SŁAWOMIR PIETROWSKI
15. PAWEŁ SZYCA
16. PIOTR SZYCA
17. ŁUKASZ KITOWSKI
18. DAMIAN BANDTKE
19. CZESŁAW SKWIERAWSKI
20. PIOTR WANICKI
21. MARCIN SWICHTENBERG
22. MICHAŁ BRUDNICKI
QUAD
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. TOMASZ CYMERMAN
2. PATRYK SYPION
3. ARKADIUSZ KERLIN

ATTACHMENTS TITLE
wyniki czerwiec 2015[ ]47 Kb
 

ZLOT ZŁOMÓW"OSTATNI DECH" 10-05-2015

Email Print PDF

ZLOT ZŁOMKÓW " OSTATNI DECH"

Początkujących uczestników, stałych bywalców oraz niezastąpionych  kibiców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku zlot Złomków " Ostatni Dech "

Odbędzie się on dnia 10 -go maja 2015 r.od godz. 10 :00

Dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w żaden sposób w naszym zlocie, pragnę powiadomić, że Zlot złomków jest imprezą motoryzacyjną w której ścigają się kierowcy jadący pojazdami, które są " na chodzie " , ale nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Celem naszych zlotów jest nie tylko spędzanie czasu wśród znajomych i duża dawka adrenaliny, ale przede wszystkim rozwijanie kultury motoryzacyjnej, doskonalenie technik jazdy, i dobra zabawa !

PLAN IMPREZY :

10.00 zapisy

10.30 badania kontrolne i start do prologu

11.30 odprawa

12.00 start do pierwszego wyścigu

13.00 start do drugiego wyścigu

14.00 start do trzeciego wyścigu

15.00 start do czwartego wyścigu

ok. 17.00 ogłoszenie wyników

Regulamin Zlotu Złomków "Ostatni Dech "

1. Organizator

Stowarzyszenie Kaszubski Klub Przełajowy

Szarlota 12

83-400 Kościerzyna

Nip: 591-169-34-76

2. Zapisy :

2.1 Zapisy dokonujemy poprzez uiszczenie opłaty w  wysokości 150 złotych od pojazdu wpłacone na konto do dnia 05-05-2015. ( PO TYM TERMINIE DOPŁATA w wysokości 30 złotych)

Wpłaty na konto stowarzyszenia Kaszubski Klub Przełajowy

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu proszę koniecznie  wpisać imię i nazwisko oraz markę samochodu i  rodzaj paliwa.

2.2 Istnieje możliwość dokonania wpłaty w dniu zawodów przed rozpoczęciem zlotu złomków dla zawodników którzy nie dokonali przelewu w terminie, czyli do dnia 05-05-2015. Jednak koszt wpłaty po w/w dniu jest wyższy o kwotę 30 złotych i wynosi 180 złotych.

2.3 Jeśli do dnia 05-05-2015 nie zostanie zapisanych 10 zawodników zlot może zostać odwołany przez organizatora.

3. Wymagania dotyczące osób biorących udział w Zlocie Złomków " Ostatni Dech "

3.1  Osoba biorąca udział w zlocie musi mieć ukończone 18 lat.

3.2  Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B

3.3  Warunkiem koniecznym jest ubrany kask na głowie, (zaleca się także stosowanie systemów ochrony szyi, kręgosłupa, kombinezonów trudnopalnych).

3.4  W samochodzie może przebywać tylko i wyłącznie kierowca !

3.5  Osoba biorąca udział w zlocie bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

3.6  Uczestnik ma pełna świadomość ponoszonego ryzyka i bierze udział na własną odpowiedzialność.

3.7  Uczestnik biorąc udział w zlocie wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku w mediach i innych środkach masowego przekazu.

3.8 W razie wypadku, uszkodzenia ciała, bądź utraty zdrowia nie roszczę żadnych pretensji, i odszkodowań do organizatora zlotu i właścicieli terenów po którym się poruszam.

4. Wymagania dotyczące samochodu biorącego udział w zlocie

4.1  Do zlotu są dopuszczone wszystkie samochody osobowego wadze do 3,5 tony masy całkowitej, które mają umieszczony numer startowy w miejscu widocznym dla sędziów.

4.2  Obowiązkowo każdy uczestnik dla swego bezpieczeństwa musi mieć płaskownik, profil lub rurę 1,5 cala wzdłuż lewej strony pojazdu przespawana do płaskowników o wymiarach minimum 10 X 10 .

4.3 Zalecana jest klatka ochronna (zewnętrzna lub wewnętrzna)

4.4 Końce chomąta i szyn muszą być zaokrąglone.

4.5 Koniecznością są wymontowane wszystkie zbędne elementy z wnętrza samochodu (siedzenia pasażerów, dywaniki, szyby - poza szybą czołową).

4.6 Samochód musi posiadać fotel kierowcy oryginalny bądź podobny, trwale zamocowany do podłogi oraz pas bezpieczeństwa. Dopuszcza się fotele kubełkowe oraz pasy szelkowe.

4.7 Samochód musi mieć sprawny układ hamulcowy i kierowniczy.

4.8 Samochód posiada oryginalny zbiornik paliwa, trwale zamontowany, szczelny i nie powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy, bądź kolizji. A także akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź pasa transportowego.

4.9 Samochód posiadać musi gaśnice o masie minimum 1 kg zamocowana trwale wewnątrz pojazdu w odległości max. 1 m od fotela kierowcy w miejscu łatwo dostępnym

5. Zasady rywalizacji

5.1. Wszystkich uczestników dzielimy na trzy grupy :

 • pojazdy małe w klasie  - " Maluszki "
 • pojazdy średnie w klasie - "Średniaki"
 • pojazdy duże, ciężkie i mocno wzmocnione w klasie - " Pancerniaki "
5.2. Każda grupa wykonuje 7 okrążeń toru.
 • pierwszy pojazd, który okrążył tor siedmiokrotnie otrzymuje - 5 pkt.
 • drugi pojazd  otrzymuje - 4 pkt.
 • trzeci pojazd otrzymuje - 3 pkt.
 • czwarty pojazd otrzymuje - 2 pkt
 • piąty pojazd otrzymuje - 1 pkt.
 • pozostali uczestnicy są bez punktów.
5.3 Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej i ostrzegawczej, która wyraża się poprzez 3 flagi : szachownica, czerwona i żółta.
5.4 Obowiązują na torze 3 flagi informacyjnie - ostrzegawcze
 • szachownica - start i meta
 • czerwona - bezwarunkowe zatrzymanie się. Zakaz poruszania się po torze aut startujących.
 • żółta - uwaga ! na niebezpieczeństwa na torze, zachowaj ostrożność.
6. Podczas przejazdu kategorycznie zabrania się :
 • Wyjazdu poza tor,
 • wyjazdu poza teren zlotu,
 • jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków,
 • zmiany samochodu w trakcie trwania zlotu, (zmiana może jedynie nastąpić za wcześniejszą zgodą organizatora ),
 • wypinania się z pasów bezpieczeństwa,
 • zdejmowania kasku,
 • zaśmiecania terenu,
 • celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni,
 • wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z zasadami fair-play.
7. Nagrody

Nagrody są przyznawane  w postaci statuetek dla 3 pierwszych miejsc w każdej klasie startowej.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Istnieje możliwość pozostawienia samochodu po zawodach organizatorowi.
8.2 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Zlot złomków "Ostatni Dech" i powrót z niej.
8.4 Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdza swoim podpisem na oświadczeniu.
8.5 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualną kolizję i wypadki na torze.
8.6 W czasie trwania zlotu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu zlotu, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje konsekwencję w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczenia z zlotu. Uczestnikom wykluczonym z zlotu nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.
8.7 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
8.8 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i  środkach masowego przekazu.
8.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
8.10 Składając swój podpis na oświadczeniu uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją zlotu, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z zlotem, nawet, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania.
LISTA UCZESTNIKÓW

L.P. IMIĘ I NAZWISKO POJAZD
1. MICHAŁ TAŃSKI OPEL KADET/BENZYNA
2. GRZEGORZ GORNOWICZ VW PASSAT/BENZ.
3. ARKADIUSZ SMAZA
4. JELIŃSKI
5. JELIŃSKI KRZYSZTOF
6. ŚWIDERSKI KRZYSZTOF VW GOLF/DIESEL
7. RATKOWSKA KAROLINA SUZUKI SWIFT/BENZYNA
8. RATKOWSKI MICHAŁ PEUGEOT 205/BENZYNA
9. BŁAŻEJ SŁOMIŃSKI VW PASSAT/DIESEL
10. JELIŃSKI
WYNIKI KLASA " MINI "
L.P. IMIĘ I NAZWISKO PUNKTY
1. KRZYSZTOF NATER 14
2. KAROLINA RATOWSKA 11
3. MICHAŁ RATOWSKI 10
4. MARIUSZ JAŚMINOWICZ 4
5. SŁAWOMIR RICHERT 3
6. TOMASZ KUCZYŃSKI 1
WYNIKI KLASA " ŚREDNIAKI "
L.P. IMIĘ I NAZWISKO PUNKTY
1. GRZEGORZ GORNOWICZ 15
2. MICHAŁ TAŃSKI 10
3. MARIUSZ DUŁAK 9
4. KRZYSZTOF JELIŃSKI 7
5. ŁUKASZ TREPCZYK 4
6. ARKADIUSZ SMAZA 3
7. BARTŁOMIEJ WROŃSKI 0
8. RAFAŁ SULIK 0

WYNIKI KLASA " PANCERNIAKI "
L.P. IMIĘ I NAZWISKO PUNKTY
1. DAWID JELIŃSKI 20
2. ZENEK DOMASZK 14
3. MARIUSZ JERECZEK 13
4. BŁAŻEJ SŁOMIŃSKI 3
4. MARIUSZ KUKLIŃSKI 3
5. MICHAŁ WAŁASZEWSKI 0
6. MARIOLA DOMASZK 0
7. KRZYSZTOF ŚWIDERSKI 0


 

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 07.03.2015

Email Print PDF

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 07.03.2015

EmailDrukujPDF

 

Witamy Wszystkich i Zapraszamy na jednodniowy zlot.


PROSIMY O OBECNOŚĆ NA ODPRAWIE.

 

W przeprawie leśnej  planujemy trzy klasy startowe :

 • Off-road light,
 • Off-road
 • Quad

 

Zaplanowaliśmy ok. 5(PO) prób obserwowanych i ok. 25 (PP Quady 40) pieczątek dla każdej z klas. Będą 3 OS

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą trasa będzie miała ok 60 km większości po terenach leśnych.

PLAN ZLOTU :

8 : 00 - ZAPISY AMOK-PARK

8 : 45 - ODPRAWA

9 : 00 - START AMOK-PARK

ok. 1: 00 Ogłoszenie wyników.(Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe w Garczynie)

Kontakt do noclegów : http://www.hotelgarczyn.tp2.pl/

Limit czasowy przeprawy to 12 godzin.

Zapewniamy:

Ciepły posiłek - obiadokolacja w Garczynie

Dla zwycięzców puchary

Po ogłoszeniu wyników integracje

Zakończenie Ekspedycji w Garczynie, Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe
83-407 Łubiana, Garczyn.

Organizatorami  są :

4 x 4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

 

Całkowity koszt imprezy wynosi :

260 zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot)

260 zł Quad 4 X 4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki w wysokości 100 zł do dnia:

01.03.2015 PO TYM TERMINIE 30 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko i klasę startowę.

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN  DLA OS

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h.

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i i właścicieli terenów po których się poruszają.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. :

606-497-537 Robert - 504-282-542 Roman i 506-068-751 501-066-386 Daniel - ogólna organizacja

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

REGULAMIN

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 07.03.2015

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów po których się poruszają.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - biało  i żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 5 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

16. W razie nieobecności sędziego lub kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel 501-066-386
 • Robert 606-497-537
 • Krzysio - 723-735078

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 1 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest

- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozplombującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23.

24. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

25. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

26. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

27. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie leśnej.

28. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

29. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

30. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

31. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

LIGHT

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. ADAM MIESZALSKI
2. KRZYSZTOF KREFTA
3. MICHAŁ STOBBA
4. PAWEŁ SZYCA
5. LESZEK NIEDŹWIECKI
6. PIOTR SZYCA
7. KRYSTIAN BRONK
8. ANDRZEJ BRONK
9. MICHAŁ TAŃSKI
10. MAJA MIGOWSKA
11. KATARZYNA KOSIOREK
12. JACEK BOJANOWSKI
13. ADAM REGLIŃSKI
14. JAROSŁAW BORKOWSKI
15. REMIGIUSZ ZBLEWSKI
16. DONAT BADUR
17. DARIUSZ BRAUER
18. PAWEŁ ZGLIŃSKI
19. ANDRZEJ DAWICKI
20. MARCIN HAJDANIUK
21. MACIEJ HINC
22. KRZYSZTOF ZAWIŚLAK
23. MACIEJ STOLAREK
24. JONASZ KAROLAK
25. ARTUR WOLSKI
26. SŁAWOMIR PIETROWSKI
27. ANDRZEJ ETMAŃSKI
28. ANDRZEJ GRULKOWSKI
29. RAFAŁ TROKA
30. ŁUKASZ DAWICKI
31. RADOSŁAW DĄBROWNY  ?
32. KAFTAN ???/
33. BARTOSZ KAMIŃSKI
34. SŁAWOMIR ROSTANKOWSKI
35. ROMAN CZYŻYKOWSKI
36. ROBERT BUCHNAJZER
OFF ROAD

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. RAFAŁ BARTECZKO
2. ADAM LUBIŃSKI
3. MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
4. MICHAŁ SKEMSKI
5. MARCIN SIUDEK
6. MAREK PAŁASZ
7. PIOTR BORYS
8. DAWID MICHALEWSKI
QUAD

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. ARKADIUSZ KERLIN
2. MARCIN HARTUNA
3. GRZEGORZ SZYMAŃSKI
4. PAWEŁ KIEDROWICZ
5. ARTUR RINGWELSKI
6. MIREK GEMZA
7. PAWEŁ KALLA
8. KAROL GOŁĘBIEWSKI
9. TOMASZ FRĄCZEK
10. ŁUKASZ CHONIAWKO
11. JÓZEK MAZIARZ
12. MARCIN ŻAK
13. PIOTR OSIŃSKI
14. SYLWESTER KARCZ
15. TOMASZ KULESZA
16. DANIEL KURPIŃSKI
EXTREME

L.P . IMIĘ I NAZWISKO
1. KATARZYNA BRZEZIŃSKA
2. KRZYSZTOF GÓRSKI
3. KAMIL WIŚMNIEWSKI
ATTACHMENTS TITLE
wyniki EKSPEDYCJA_07.03.2015.xls[ ]72 Kb
 

24.01.2015 ZIMOWY SPRINT

Email Print PDF

 

WITAMY  I ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU  W PIERWSZYM ZLOCIE W TYM ROKU

ZIMOWY SPRINT


Odbędzie się on dnia 24. 01. 2015

Przewidujemy 5 OS.

Trzy klasy startowe : benzyna, diesel, Quad.

Koszt imprezy to 140 zł /od pojazdu, - płatne do dnia 19.01.2015 r. PO TYM TERMINIE WPISOWE 170ZŁ

Zapewniamy :

 

 • emocje,
 • dobrą zabawę ,
 • naklejki okolicznościowe,
 • ciepły posiłek
 • i statuetki dla ZWYCIĘZCÓW.

 

Prosimy o zapisy i wpłaty na konto :

Kaszubskiego Klubu Przełajowego

Bank BGŻ   79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko oraz klasę startową.

 

PLAN SPRINTU 4x4:

9.00 Zapisy

9.30 Start do pięciu oesów

od ok. 11.00 Ciepły posiłek, kawa, herbata dla kierowcy i pilota

16.00 Planowane zakończenie sprintu (w zależności od ilości załóg)

Lista uczestników

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. ZDZISŁAW KUPC
2. JAŻDŻEWSKI TOMASZ
3. BŁAŻEJ SŁOMIŃSKI
4. ARKADIUSZ KERLIN
5. RAFAŁ BOCZKOWSKI
6. MARIUSZ KULASIEWICZ
7. DARIUSZ SZYCA
8. LESZEK KIEDROWSKI
9. DARIUSZ WIŚNIEWSKI
10. MICHAŁ KAMIŃSKI
11. WIESŁAW ZAKRZEWSKI

REGULAMIN

ZIMOWY SPRINT   4 X 4 FULL GAZ KASZUBY  24. 01. 2015

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h.

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i i właścicieli terenów po których się poruszają.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. :

606-497-537 Robert - pieczątki; 504-282-542 Roman i 506-068-751 Piotr - roadbook; 501-066-386 Daniel - ogólna organizacja

10. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

11. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

12. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kto nas odwiedza

We have guests online
Największa atrakcja według Ciebie: