Amok Park

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Aktualności
4x4

Jubileuszowy XX Zlot Terenowy 4x4 Full-Gaz Kaszuby 9.09.2017

Email Print PDF

Jubileuszowy XX Zlot Terenowy 4x4 Full-Gaz Kaszuby

9.09.2017

 

W przeprawie leśnej planujemy klasy startowe :

-Super light

-Off road light,
-Off road
-Quad

-Extreme elektryk

-Extreme mechanik

 

Zaplanowaliśmy ok. 50 pieczątek dla każdej z klas,

6 PO( prób obserwowanych ), oraz 2 - 3 OS ( odcinki specjalne )


PLAN ZLOTU:
- 8:00 Początek zapisów
- 9:00 Odprawa
- 9:15 Start pierwszych załóg
-23.30 Ogłoszenie wyników ( godzina moze ulec zmianie)

 

Zapewniamy:

-Ciepły posiłek
-dla zwycięzców puchary

-koszulki ( z przed wpłatą )

 

Baza rajdu znajdować będzie się w BAZA RAJDU :

 

Mały Klincz 37


54.116668, 18.06460
4

 

Organizatorami są :

4x4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

 

KRZYSIEK: 698-333-368


FILIP: 693-970-722


ROBERT: 606-497-537


DANIEL: 501-066-386

 

Całkowity koszt imprezy wynosi :

250zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot)

250zł Quad 4x4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

02.09.2017 PO TYM TERMINIE 50 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko, klasa startowa oraz rozmiar koszulek (kierowca/ pilot)

 

W ZWIĄZKU Z NIEZADOWOLENIEM NIEKTÓRYCH UCZESTNIKÓW ZLOTU ODNOŚNIE WYNIKÓW, KAŻDY STARTUJĄCY W MOMENCIE ZDAWANIA KARTY PRZEPRAWOWEJ MA OBOWIĄZEK BYĆ PRZY PODLICZANIU PUNKTÓW SWOJEJ KARTY

 

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem

 

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h.

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i i właścicieli terenów po których się poruszają.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. ( numer do sędziego który będzie :odpowiedzialny za oes-y każdy uczestnik dostanie na wydrukowanym regulaminie)

Os-y czynne do godziny ( godziny będą podane w późniejszym terminie )

 

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

REGULAMIN PRZEPRAWY


1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci SĘDZIÓW  radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów po których się poruszają.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - taśma żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 5 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

PO-  czynne od godziny ( godziny w późniejszym terminie  )

16. W razie nieobecności sędziego lub  kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel 501-066-386
 • Robert 606-497-537
 • Krzysio - 698-333-368
 • Filip  693-970-722

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 1 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się (

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozpląbującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23.KARTY NIE ZAPLĄBOWANE NIE SĄ LICZONE.

24. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

25. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

26. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

27. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie .

28. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

29. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

30. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

31. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu

rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

ATTACHMENTS TITLE
wyniki wrzesień 2017.xls[ ]54 Kb
 

Weekendowe Spotkanie 4x4 Full-gaz Kaszuby 17.06.2017

Email Print PDF

WEEKENDOWE SPOTKANIE 4X4 FULL GAZ KASZUBY 17. 06. 2017

 

Witamy Wszystkich i Zapraszamy na Weekendowe Spotkanie 4 x 4 Full Gaz Kaszuby 17.06.2017

 

PROSIMY O OBECNOŚĆ NA ODPRAWIE


Uwaga ! Wszystkie pojazdy muszą posiadać sprawne gaśnice ! Inaczej nie zostaną wypuszczone do lasu !

Mile widziana duża lub dwie .

 

W przeprawie leśnej planujemy trzy klasy startowe :

-Off road light,
-Off road
-Quad

 

JEŚLI BĘDĄ CHĘTNI TO BĘDZIE RÓWNIEŻ:

-Off road super light 
-Extreme (na zasadzie podobniej jak było na poprzednich edycjach)

 

Zaplanowaliśmy ok. 35 (PP Quady 50) pieczątek dla każdej z klas,

4-5 PO( prób obserwowanych ), oraz 2 - 3 OS ( odcinki specjalne )


Plan spotkania:

8:00 - startują zapisy

8:45-9:00 - odprawa 
9:30-10:00 - start do przeprawy leśnej

 

Zapewniamy:

-Ciepły posiłek
-dla zwycięzców puchary

 

Baza rajdu znajdować będzie się w byłej bazie wojskowej w GOSTOMIU (54.183264,17.876849)

 

Organizatorami są :

4x4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

 

ROBERT: 606-497-537
DANIEL: 501-066-386
KRZYSIEK: 698-333-368
FILIP: 693-970-722

 

Całkowity koszt imprezy wynosi :

250zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot)

250zł Quad 4x4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

09.06.2017 PO TYM TERMINIE 50 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko, klasa startowa.

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY

 

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem

 

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h.

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i i właścicieli terenów po których się poruszają.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. ( numer do sędziego który będzie :odpowiedzialny za oes-y każdy uczestnik dostanie na wydrukowanym regulaminie)

Os-y czynne do godziny ( godziny będą podane w późniejszym terminie )

 

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

REGULAMIN PRZEPRAWY


1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci SĘDZIÓW  radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów po których się poruszają.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - taśma żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 5 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

PO-  czynne od godziny ( godziny w późniejszym terminie  )

16. W razie nieobecności sędziego lub  kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel 501-066-386
 • Robert 606-497-537
 • Krzysio - 698-333-368
 • Filip  693-970-722

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 1 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się (

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozpląbującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23.KARTY NIE ZAPLĄBOWANE NIE SĄ LICZONE.

24. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

25. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

26. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

27. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie .

28. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

29. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

30. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

31. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

ATTACHMENTS TITLE
czerwiec 2017.xls[ ]50 Kb
 

XIX ZLOT4X4 FULL-GAZ KASZYBY 03.09.2016

Email Print PDF

XIX ZLOT 4 X 4 FULL - GAZ KASZUBY

 

Już niebawem tj. dnia 03.09.2016 odbędzie się zlot samochodów terenowych 4x4 i quadów, na

który już dzisiaj wszystkich lubiących czuć powiew wiatru, wzrost adrenaliny i dobrą zabawę

zapraszamy.

Zaplanowane w przeprawie leśnej są 3 klasy startowe :

 

 • Off road
 • Off road light
 • Quad

W klasie Off- road i Off-road light ok 30 PP, 4 PO, 2 lub 3 OS.

W klasie quad ok. 45 PP, 4 PO, 2 lub 3 OS.

Trasa będzie miała ok 50 km do przejechania plus os i pp.

Limit czasowy to 12 godz.

 

Start i meta :

Amok Park

Szarlota 12

Plan Zlotu  :

8 : 00 - ZAPISY AMOK-PARK

8 : 45 - ODPRAWA

9 : 00 - START AMOK-PARK

ok 23 : 30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Organizatorami  są :

4x4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

Amok Park

http://www.ekoparkszarlota.pl/

W cenie wpisowego organizator zapewnia  ciepły posiłek, pole namiotowe , mapy nawigacyjne, dla zwycięzców pamiątkowe puchary i dobrą zabawę.

Całkowity koszt imprezy wynosi :

250 zł od  samochodu terenowego (kierowca i pilot)

250 zł Quad  4x4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

29.08.2016 PO TYM TERMINIE 50 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ   79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko, klasa startowa.

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY

 

 


Uwaga!!! Proszę o zapoznanie się z mapką dojazdu do Amok Parku!

(mapka znajduję się na samym dole w załączniku)

OFF ROAD LIGHT

PIOTR SZYCA

PAWEŁ SZYCA

HENRYK FULARCZYK

PAWEL SOBISZ

PIETROWSKI SŁAWOMIR

CZYSTOWSKI MARCIN

KRZYSZTOF PRĄDZIŃSKI

JAKUB SCHMIEGEL

BŁAŻEJ SŁOMIŃSKI

MACIEJ GREGORCZYK

LASS WŁODZIMIERZ

LASS KRZYSZTOF

GRZEGORZ NARLOCH

SŁAWOMIR DOCZYK,

KRYSTIAN DOCZYK

LESZEK CHABOWSKI

ANDRZEJ WITKOWSKI

FABIAN WITKOWSKI

JACEK GRINCZELIS

LESZEK CYRA

PIOTR WANICKI

PIOTR MRÓZ

JACEK BOJANOWSKI

GRZEGORZ MARZEC

JARZĄBEK GRZEGORZ

KRZYSZTOF KREFTA

CZESŁAW SKWIERAWSKI i KACPER

WOJCIECH PORTE

MICHAŁ BAKUŁA

JAN BOŻEK

GRZEGORZ BOŻEK

OFF ROAD

KUNA - JEEP CJ

ŁUKASZ SYCHOWSKI

SEBASTIAN NOWAK

RAFAŁ HINCA

JAROSŁAW BORKOWSKI

MARIUSZ BALEWSKI

ŁUKASZ JAKUBOWSKI

RAFAŁ USTOWSKI

ADAM SERKOWSKI

JAROSŁAW SERKOWSKI

KLUGMANN ADAM

KRZYSZTOF GÓSKI

MAREK PAŁASZ

ADAM REGLIŃSKI

ADAM CZAJA

MACIEJ LASS

MATEUSZ DZIADOWICZ

MICHAŁ SUCHARSKI

WOJCIECH DĄBROWSKI

ZDZISLAW KUPC


QUAD

MICHAŁ MILEWCZYK

MIROSŁAW GRZENIA

RAFAŁ RYŃSKI

RAFAŁ JAKUSZ

PIOTR BORSKI

BARTEK PRANCZKE

SŁAWEK KIEDROWSKI

TOMASZ DARGACZ

KAROL MIERZWA

TOMEK KULESZA


ATTACHMENTS TITLE
mapka dojazdowa.jpg[ ]674 Kb
 

WRAK RACE "OSTATNI DECH" ? 2016

Email Print PDF

WITAMY I PRZEPRASZAMY ZA BRAK INFORMACJI.

 

WRAK RACE NA PEWNO SIĘ ODBĘDZIE NIE MAMY DOKŁADNEJ DATY (MOŻE BYĆ Z DNIA NADZIEŃ ) OBSERWOWAĆ STR

POZDRAWIAMY

 

WEEKENDOWE SPOTKANIE 4X4 FULL GAZ KASZUBY 18. 06. 2016

Email Print PDF

 

UWAGA UWAGA !!! Z powodu zbyt małego zainteresowania
WEEKENDOWE SPOTKANIE 4X4 zostaje odwołane !
Zaliczki i wpisowe przesłane na konto oczywiście zostaną zwrócone.

Przepraszamy

 

PRZEPRASZAMY ZA TAK PÓŹNE INFORMACJE

W przeprawie leśnej  cztery  klasy startowe :

Off road turysty

Off road light,

 • Off road
 • Quad

Zaplanowaliśmy  ok. 35 (PP Quady 50) pieczątek dla każdej z klas,

4-5 PO( prób obserwowanych ), oraz  2 - 3 OS ( odcinki specjalne )

 

PLAN ZLOTU :

8 : 00 - ZAPISY AMOK-PARK

8 : 45 - ODPRAWA

9 : 00 - START AMOK-PARK


Ogłoszenie wyników dnia 18-06-2016

 

Zapewniamy:

Ciepły posiłek - od godz. 18.00

Dla zwycięzców puchary

od 19.00 integracja

Organizatorami  są :

4x4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

Całkowity koszt imprezy wynosi :

270zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot)

270zł Quad 4x4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

10.06.2016 PO TYM TERMINIE 50 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko, klasa startowa.

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY

 

 

REGULAMIN  DLA OS

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h.

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i i właścicieli terenów po których się poruszają.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. :

Os-y czynne do godziny

 

 

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

REGULAMIN PRZEPRAWY


1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci SĘDZIÓW  radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów po których się poruszają.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - taśma żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 5 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

PO- w amok parku czynne od godziny 16.00 do 21.00

16. W razie nieobecności sędziego lub kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel 501-066-386
 • Robert 606-497-537
 • Krzysio - 698-333-368

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 1 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozpląbującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23.KARTY NIE ZAPLĄBOWANE NIE SĄ LICZONE.

24. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

25. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

26. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

27. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie .

28. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

29. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

30. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

31. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kto nas odwiedza

We have guest online
Największa atrakcja według Ciebie: