Amok Park

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start 4x4 EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 05.03.2016

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 05.03.2016

Email Print PDF

EKSPEDYCJA 4 X 4 FULL GAZ KASZUBY 05.03.2016

EmailDrukujPDF

 

Witamy Wszystkich i Zapraszamy na jednodniowy zlot.


PROSIMY O OBECNOŚĆ NA ODPRAWIE.

UWAGA W ZWIĄZKU Z DUŻYM  ZAINTERESOWANIEM KLASĄ STARTOWĄ OFF-ROAD LIGHT BĘDZIE ONA PODZIELONA  NA DWIE KLASY .
SAMOCHODY ZMODYFIKOWANE  I  BEZ  MODYFIKACJI

Organizatorami Zlotu  są :

4 x 4 Full-Gaz Kaszuby

Kaszubski Klub Przełajowy

W przeprawie leśnej  planujemy cztery klasy startowe ;

 • Off - road light, turystyk
 • Off - road light,
 • Off - road
 • Quad

Zaplanowaliśmy ok. 5(PO) prób obserwowanych i ok. 25 (PP Quady 40) pieczątek dla każdej z klas.  OS 3

Trasa będzie miała ok 40 km zdecydowana większości po terenach leśnych.


PLAN ZLOTU :

8 : 30 - ZAPISY AMOK-PARK

9;00 - ODPRAWA

9 : 30 - START AMOK-PARK

ok. 1: 00 Ogłoszenie wyników.(Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe w Garczynie)

Limit czasowy przeprawy to 11 godzin.

Kontakt do noclegów : http://www.hotelgarczyn.tp2.pl/

Zapewniamy:

 • Ciepły posiłek
 • Dla zwycięzców puchary
 • Po ogłoszeniu wyników integracje

Zakończenie Ekspedycji w Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe w Garczynie

Całkowity  koszt imprezy wynosi : 240 zł

od samochodu terenowego (kierowca + pilot )

Quad 4 X 4

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest  wpłata  zaliczki w wysokości minimum 100 zł do dnia:

27.02.2016 PO TYM TERMINIE 50 zł DOPŁATY !!!

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko i klase startową.

Osobom , które nie będą mogły brać udziału w zlocie zwrócimy w ciągu 10 dni zwrot zaliczki wpłacony na konto, po wcześniejszej otrzymanej wiadomości e-mail lub telefonicznej pod nr tel : 668-174-168.

 

 

REGULAMIN  DLA OS

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej lub wskazanym miejscu przez organizatora

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM / h , a przy zabudowaniach do 30 KM / h

5.  Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

6. Uczestnicy biorący udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów , właścicieli terenów po których się poruszają i innych uczestników zlotu.

7. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadający licencji sportowych.

8. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 pkt. , a za potrącony słupek, gdy chorągiewka dotknie ziemi lub zerwaną taśmę - 5 pkt. od wyniku osiągniętego na mecie.

9. Za nie ukończenie OS zawodnik otrzymuje taryfę czasową

10. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS plus 10 sekund

11.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod nr. tel. :

Os-y czynne do godziny

 • 606-497-537 Robert
 • 501-066-386 Daniel
 • 698-333-368 Krzysiu

12. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

13. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

REGULAMIN PRÓB PRZEPRAWOWYCH

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego w górnym prawym rogu szyby czołowej. Pozostaje tylko jeden numer startowy z obecnego zlotu.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4x4 i quady 4x4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd, oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci radaru lub fotoradaru. Niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność, i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów , właścicieli terenów po których się poruszają i innych uczestników  na próbach  sprawnościowych (OS , PP I PO ). Potwierdzają to podpisem składanych oświadczeń.

8. Do klasyfikacji konkursów liczeni są uczestnicy nieposiadających licencji sportowych.

9. Koła mające powyżej 31 cali obowiązkowo do klasy off-road. Nie dotyczy to opon szosowych.

10. Klasyfikacje prób sprawnościowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

12. PK -punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi, i oznaczone sa taśmą biało - czerwoną. Punktacja + 1 pkt.

13. PP - próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi, i oznaczone są taśmą, każda ma inny kolor. Punktacja + 2 pkt.

Off - light taśma niebieska, pieczątki niebieskie

Off - road taśma złoto-srebrna, pieczątki pomarańczowe

Quad - taśma żółta

14. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Przy każdej pieczątce obowiązkowo należy wpisać godzinę jej zdobycia. Pieczątki bez wpisanej godziny lub wstawienie w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nienumerowanym na pierwszej stronie.

15. PO - próby obserwowane przez sędziego, za każdą próbę + 6 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

16. W razie nieobecności sędziego lub kłopotów na trasie należy zadzwonić pod nr. tel :

 • Daniel -  501-066-386
 • Robert -  606-497-537
 • Krzysio - 698-333-368

17. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika (nie wykorzystując drugiego auta). Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 2 pkt.

18. Zabrania się zawracania i jazdy " pod prąd " na próbach obserwowanych.

19. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

20. Strzelnica znajduje się

21. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy gdzieś na trasie Zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny. Za nieudzielenie pierwszej pomocy jest

- 5 pkt.

22. Za zdanie na mecie sędziemu rozplombującemu worka z zebranymi  śmieciami dolicza się +2 pkt.

23. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora - zostanie ona ANULOWANA.

24. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa.Uszkodzenie drzew będzie karane karą pieniężną.

25. Karty zostają zaplombowane z prawej strony auta ( od strony pilota).

26. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje - nie później niż 11 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie leśnej.

27. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

28. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu.

działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

29. Puchary i nagrody nieodebrane  w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

30. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 100 do 300 złotych., która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka:

 • Dom Dziecka w Kościerzynie "Wesoła Gromadka"
 • Dom Małego Dziecka w Gdyni
 • Dom Dziecka w Drawsku Pomorskim

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

OFF ROAD

L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. Jacek Kłosiński
2. Piotr Sas
3. Paweł Sobierański
4. Bartłomiej Schroeder
5. "Kuna"
6. Emil Sadowski
7. Andrzej Lis
8. Jarosław Borkowski
9. Mariusz Balewski
10. Tomasz Krajewski
11. Łukasz  Hirsz
12. Mateusz Miodowski
13. Paweł Laszuk
14. Michał Sucharski
15. Sławomir Formela
16. Waldemar Grzegowski
17. Łukasz Grzegowski
18. Jarosław Serkowski
19. Adam Serkowski
20. Paweł Sobisz/Mariusz Mokos
21. Rafał Ellwart
22. Jarosław  Ziemacki
23. Paweł Laszuk
24. Dawid Formela
25. Rafał Ustowski/Paweł Stenzel
26. Maja Migowska
27. Grzegorz Kosiorek
28. Mariusz Kobiela
OFF ROAD LIGHT
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. Adam Mieszalski
2. Michał Tański
3. Jarek Fiołek
4. Patryk Sylka
5. Donat Badur
6. Paweł Szyca
7. Piotr Szyca
8. Daniel Rolbiecki
9. Bartosz Kamiński
10. Arkadiusz Andrałojć
11.

Jacek Grinczelis

12. Krzysztof Kollman
13. Marcin Miniach
14. Andrzej Bronk
15. Henryk Fularczyk
16. Łukasz Dawicki
17. Kacper Skwierawski
18. Piotr Wanicki
19. Łukasz Sychowski
20. Dariusz Brauer
21.
Sławomir Rostankowski
22. Marek Lass
23. Sławomir Trocki
24. Wiesław Cirocki
25. Krzysztof Winiarski
26. Piotr Szlachetka
27. Roman Czyżykowski
28. Robert Buchnajzer
29. Mateusz Chamier
30. Jan  Skarzyński
31. Krzysztof  Krefta
32. Jakub  Schmiegel
33. Waldemar Kleinschmidt
34. Mateusz Purzycki
35. Tomasz Tkacz
36. Paweł Kosater
37. Mariusz Sałak
38. Sławomir Pietrowski
39. Andrzej Domeracki
40. Bartosz Jankowski
41. Maciej Kalkowski
42. Sławomir Doczyk
43. Krystian Doczyk
44. Michał Pepliński
45. Zdzisław Kupc
46. Leszek Cyra
47. Piotr Mróz
QUAD
L.P. IMIĘ I NAZWISKO
1. Adrian Szumski
2. Dawid Szumski
3. Mirosław Gemza
4. Karol Gołębiewski
5. Paweł  Kalla
6. Tomasz  Frączak
7.

Radosław  Zasada

8. Dawid Kotecki
ATTACHMENTS TITLE
wyniki ekspedycja marzec 2016.xls[ ]72 Kb
 

Kto nas odwiedza

We have guests online
Największa atrakcja według Ciebie: